Spring navigation over

Idavang

Mentor og Idavang sammenlægges den 1. februar 2016 og bliver til AUTISMECENTER SKIVE.

Ideen om dannelse af et autismecenter er skabt ud fra et ønske om at styrke fagligheden og skabe bedre sammenhæng i indsatsen overfor den enkelt borger. Fleksibilitet, borgerinddragelse og fælles faglig og metodisk tilgang bliver nogle af nøgleordene i udviklingen af autismecentret.

 

Idavang er et tilbud til borgere med autisme, Aspergers syndrom og lignende udviklingsforstyrrelser, som medfører svære kontaktproblemer, samt til borgere med svære sindslidelser. Tilbuddet omfatter: dagtilbud, STU samt ressourceafklaringsforløb. Mentorordninger samt støtte til borgere i eget hjem, herunder personer med diagnosen ADHD.